Пример текста...
Мисалы +996 ХХХ ХХХ ХХХ
Партияга кирүү
«Эл Үмүтү» партиясы: өткөндү унутпай, келечекке кадам таштайбыз!
Өлкөнүн саясий мейкиндигинде «Эл Үмүтү» партиясынын пайда болушу эгемендүү Кыргызстандын тарыхындагы чындыгында эле кайталангыс окуя болду!
Ар дайым бардык нерсеге шек көз менен карагандар "эмнеге?" - деп сурашат. Бул суроого жооп берүү абдан жеңил.
Биринчиден, партия мүчөлөрү жана депутаттыкка талапкерлер булганбаган, колдору таза, саясаттагы жаңы адамдар. Алар - врачтар, ишкерлер, фермерлер, мугалимдер, милиционерлер, укук коргоочулар, архитекторлор, экономисттер. Алар - жүрөктөрү таза, чыныгы адамдар, аларга ишенсе болот.
Көптөгөн партиялаштарыбыз дүйнөнүн алдыңкы жогорку окуу жайларынан мыкты билим алышкан, өз тармактарында абройго ээ. Алар көп жолу чет өлкөгө келип иштөөгө чакырык алышкан, анда алар бакубат, кайгысыз, баш оорусуз жашамак, бирок алар өз өлкөсүндө калышты!
Алардын баарын бир каалоо - өз ата-бабаларынын жеринде жашоо бириктирет! Алар балдары ушул жерде төрөлүп өскөнүн каалашат, өздөрүнүн ата-энелерине тирек болгулары келет!
Экинчиден, партиялаштардын орточо курагы - 35 жаш. Жаш, жигердүү, билимдүү жаштар мекенинин эртеңкисине кайдыгер эмес.
Үчүнчүдөн, бул партиянын дагы бир кайталангыстыгы - алар Кыргызстандагы партия түзүүнүн эскирген системасын талкалашты. Бул партияда сатылбайт жана сатылып алынбайт. Алардын өлкөнү 30 жыл башкарып келген мурдагы саясий элита менен эч кандай байланыштары жана милдеттенмеси жок! Андыктан аларда биздин саясат үчүн кайталангыс артыкчылык - чындыкты айтуу артыкчылыгы бар! Алар кимдир-бирөөлөрдүн жеке же саясий кызыкчылыктарына кылчайып карабай, Кыргызстандын калкынын кызыкчылыгы үчүн чечимдерди кабыл ала алат!
«Эл Үмүтү» партиясынын тарыхы мамлекет коронавирус пандемиясынан келип чыккан көйгөйлөрдү чечүүгө чабалдык кылып, жарандарды кырсык менен жападан жалгыз калтырган 2020-жылдын июлундагы биздин элибиз үчүн кайгылуу окуялардан улам башталат. Анда, эч кимге жана эч нерсеге ишенүүгө болбой тургандай абал эле.
Мына ошондо жаштар мамлекеттик бийликтин ролун өздөрүнө алып, өздөрүнүн зиректигин, кайдыгер эместигин жана кыйын учурда ыкчам кыймылдай турганын көрсөтүштү. Мекенчилдик, өз өмүрүн аябоочулук, жоопкерчилик сыяктуу жаштар көрсөткөн сапаттарга таянып, кырдаалды турукташтырууга мүмкүн болду.
Жаш активисттердин Кыргызстан үчүн мындан да көптү жасай алабыз жана жасашыбыз керек деген ишеними мына ушундай кыйын шарттарда бышып жетилди! Жаштардын бир нече ыктыярчы кыймылдарынан бириккен жигиттер Бишкек шаардык кеңешинин депутаттарын шайлоодо өз күчтөрүн сынап көрүштү. Анда алар 7 мандат алуу менен ишенимдүү жеңишке жетишти.
Мына ушундан кийин жарандык активисттер башка бир так кесер чечим - Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоого баруу чечимин кабыл алышты.
«Эл Үмүтү» партиясынын мүчөлөрү - эски элитаны алмаштыра ала турган чыныгы күчтөр! Алар кыргызстандыктар абдан күткөн чыныгы саясий люстрацияны ишке ашыра алышат!
Эл Үмүтү – аракетте!
 
 
 
ЭЛ YMYTY,
т. +996 70110 25 52
т. +996 704 26 27 97
т. +996 550 73 73 07
Кыргызская Республика, г. Бишкек, 720021 Московская 130, бат.16
nadejdanaroda@gmail.com
office@elumutu.kg
 
Наверх